5 серпня 2020 р.

Чистий фінансовий результат АТ «ОПЗ» змінився зі збитків на прибуток

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» за підсумками 1-го півріччя 2020 р. отримало 1,17 млрд грн. чистого збитку, коли за аналогічний період 2019 р. - 350,67 млн грн. чистого прибутку, тим самим змінивши прибуток на збитки.

АТ «ОПЗ» повідомляє, що основний вплив на показник фінансової звітності здійснило значення курсу НБУ гривні до долара США. Зміцнення курсу національної валюти протягом 1-го півріччя 2019 року в середньому на 5,4% призвело до позитивних курсових різниць в розмірі 457,3 млн грн у складі доходів підприємства.

Зворотна ситуація спостерігалася в аналогічному періоді 2020 року. Зростання курсу гривні в середньому на 12,7% призвело до виникнення негативних курсових різниць в розмірі 965 млн грн у складі витрат підприємства.

Крім цього, у 1-му півріччі 2019 р. в фінансовій звітності підприємства, а саме у витратах, не були відображені штрафи та пені за заборгованістю перед НАК «Нафтогаз України» та компанією «Ostchem». Вони були відображені тільки за підсумками року. В фінансовому звіті за 1-е півріччя 2020 р. призначені штрафи та пені відбивалися щоквартально і за підсумками півріччя склали 265,7 млн грн. у складі витрат АТ «ОПЗ».

Таким чином, без урахування впливу курсових різниць і штрафних санкцій за підсумками 1-го півріччя 2019 р. чистий фінансовий результат АТ «ОПЗ» склав 104,7 млн грн збитку, а за аналогічний період 2020 р. - 54,2 млн грн прибутку. Тобто у 2020-му році спостерігається покращення показників роботи підприємства.