3 серпня 2020 р.

Результати діяльності АТ «ОПЗ» за II-й квартал 2020 року

Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» працювало у II-му кварталі 2020 року з частковою завантаженістю виробничих потужностей (1 агрегат аміаку та 2 агрегати карбаміду) за договором переробки давальницької сировини з компанією «Агро Газ Трейдінг». У цьому періоді проводилися заплановані роботи з модернізації агрегату № 2 виробництва аміаку, який планується запустити в роботу в I-му кварталі 2021 року. Крім того, протягом II-го кварталу розпочалося фінансування та підготовка до зупинного планового капітального ремонту агрегату №1 виробництва карбаміду, який розпочався з 05.07.2020 року.

За II-й квартал 2020 року на АТ «ОПЗ» вироблено 210,6 тис. тонн карбаміду та 141 тис. тонн аміаку, у тому числі товарного –20,6 тис. тонн.

Чистий дохід від реалізації у II-му кварталі 2020 року склав 504,6 млн. грн.

Завдяки зміцненню економічних показників, керівництвом АТ «ОПЗ» у II-му кварталі 2020 року збільшено фонд оплати праці у середньому на 30%, відносно показників I-го кварталу 2020 року.

Загальний розмір сплачених податків та соціальних внесків на користь держави за II-й квартал 2020 року склав 141,4 млн. грн., що на 6,0% більше, ніж в I-му кварталі поточного року.

За результатами діяльності АТ «ОПЗ» у II-му кварталі 2020 року отримало чистий прибуток у розмірі 336,6 млн. грн. На фінансовий результат вплинуло зміцнення курсу національної валюти протягом звітного періоду, в результаті чого заборгованість перед компанією «Ostchem ltd» станом на 30.06.2020 р. зменшилась на 3,4% та склала 8 808,8 млн. грн.

Без врахування курсових різниць, які впливають на фінансовий результат, АТ «ОПЗ» за II-й квартал 2020 року отримав 27,7 млн. грн. прибутку.