22 червня 2020 р.

На загальних зборах акціонерів АТ "ОПЗ" прийнято рішення подальшого безперебійного функціонування роботи підприємства

22 червня на АТ «ОПЗ» пройшли позачергові загальні збориакціонерів. Напередодні проведення заходу до підприємства надійшла інформаціяпро його можливий зрив.

За рахунок швидкої та ефективної організації заходівбезпеки був попереджений вплив на проведення зборів акціонерів та вдалося їх провестив спокійній обстановці.

- При організації ми також дотрималися усіх протиепідемічнихзаходів. Завдяки злагодженій роботі усіх задіяних служб підприємства на загальних зборах прийняте дужеважливе рішення подальшого безперебійного функціонування роботи заводу, -відзначив в.о. Голови Правління – директора АТ «ОПЗ» Микола Синиця.

Серед питань порядку денного акціонери АТ "ОПЗ" проголосували зазміну типу та найменування підприємства з публічного на приватне. Також булоприйнято рішення попередньонадати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльностіпротягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборівзначних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 10 млрдгрн, а саме, укладення договорів (контрактів) на:

- постачання татранспортування у 2020-2021 роках природного газу;

- реалізаціюу 2020-2021 роках власної продукції;

- виконанняробіт, у т.ч. з переробки давальницької сировини;

- наданняпослуг, у т.ч. з перевантаження аміаку, що надходить аміакопроводом;

- укладення договорів щодо реструктуризації кредиторської заборгованостіперед НАК "Нафтогаз України".