19 червня 2020 р.

Щодо розповсюдження інформації у ЗМІ про фіктивне банкрутство АТ "ОПЗ"

У засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що АТ «ОПЗ» готують доприватизації через фіктивне банкрутство, посилаючись на публікацію політологаАндрія Золотарьова на власній сторінці у Фейсбуці.

Повідомляємо, що публічне акціонерне товариство«Одеський припортовий завод» знаходиться в стані приватизації. Тому, згідно п.5ст.12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», справи про банкрутство боржників, якими є державніпідприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій(часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийняторішення про приватизацію, не порушуються до її завершення. Провадження усправах про банкрутство таких підприємств/господарських товариств, щодо якихприйнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, щоліквідуються за рішенням власника.

Справипро банкрутство підприємств/господарських товариств, щодо яких прийнято рішенняпро завершення приватизації, не можуть порушуватися протягом одного року з днязавершення приватизації з підстав, що виникли до завершення приватизації.

22 червня 2020 року на АТ «ОПЗ» відбудутьсяпозачергові збори акціонерів. Одне з питань порядку денного - прийняття рішення про попереднє надання згоди навчинення Товариством значних правочинів. Це рішення необхідне для подальшої роботипідприємства. Адже в травні-червні 2020 року АТ «ОПЗ» вперше за останні п’ятьроків перевантажив на експорт рекордну кількість хімічної продукції, зокрема, аміаку:в травні 2020 року - 273 тис. тонн, з початку року – 1 млн. 213 тис. тонн такарбаміду: в червні 2020 року - 99,3 тис. тонн, з початку року – 402,4 тис.тонн.  Таким чином, збільшення обсягівроботи з прийому та перевантаження хімічної продукції підприємством пов’язане знеобхідністю укладання значних угод. Тому прийняття цього рішення дозволитьТовариству забезпечити стабільну роботу підприємства та впроваджувати заходищодо його розвитку.

Також повідомляємо, що відповідно до ЗаконуУкраїни «Про акціонерні товариства», Товариство протягом своєї діяльностізагальними зборами акціонерів неодноразово приймало рішення про попереднє наданнязгоди на вчинення значних правочинів. Це офіційно підтверджена інформація, якарозміщена на власному веб-сайті АТ «ОПЗ» у розділі «Акціонерам»/ «Загальнізбори акціонерів».