29 січня 2019 р.

Тендерна комісія АТ «ОПЗ» на сайті PROZORRO проводить торги по коду - 79212300 - «Послуги з проведення обов’язкової аудиторської перевірки».

В документах вказані критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" за 2018 рік.Додаток № 2
до наказу АТ
 "ОПЗ"
 від 18.12.2018
  № 593


критерії

відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" 

за 2018 рік 


1. Ці Критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" за 2018 рік (далі – Критерії) розроблені у відповідності до Закону України від 21.12.2017  №2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі – Закон № 2258-VIII), який набрав чинності з 1 січня 2018 року та введено в дію з 1 жовтня 2018 року.

2. Ці Критерії є однозначними, прозорими, недискримінаційними, кореспондуються з вимогами Закону № 2258-VIII та своєю метою мають забезпечити проведення процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (далі – АТ "ОПЗ") за 2018 рік, як підприємства, що становить суспільний інтерес.

3. Для відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ОПЗ" за 2018 рік суб'єкт аудиторської діяльності має відповідати наступним критеріям:

3.1. Аудиторська фірма або аудитор провадить аудиторську діяльність як фізична особа – підприємець або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником аудиторської фірми.

3.2. Аудиторська фірма або аудитор набула(в) права на провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених Законом №2258-VIII.

3.3. Аудиторська фірма або аудитор включена(ий) до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності як суб'єкт аудиторської діяльності та має відповідні дозволи і ліцензії, а саме аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. На підтвердження цього учасник повинен надати довідку у довільній формі.

У разі відсутності сформованого розділу вказаного Реєстру – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (право на проведення аудиту зберігається за аудиторськими фірмами, що мали право на провадження аудиторської діяльності на дату введення в дію Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями)), на дату розкриття пропозицій можуть надати копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України та копію чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості. 

3.4. Аудиторська фірма або аудитор відповідає вимогам, встановленим статтею 23 Закону № 2258-VIII. Аудиторська фірма або аудитор для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. Аудиторська фірма має підтвердити наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: не менш 20 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості (зазначається кількість працівників, посада, П.І.Б., освіта, наявність сертифікатів – у разі необхідності), у тому числі не менш  як п’ять працівників, які мають виданий Аудиторською палатою України сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на провадження  аудиторської діяльності на території України та щонайменше дві особи повинні мати чинні сертифікати професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності; а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (АІСРА) чи Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу (ІСАЕУ).

3.5. Аудиторська фірма або аудитор має певний досвід (не менше трьох років) з надання аудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес. На підтвердження цього учасник повинен надати референс-лист або копію аналогічних договорів, зокрема, здійснення протягом останніх трьох років не менше трьох завдань з аудиту для підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.6. Обсяг робіт включає аудит фінансової звітності АТ «ОПЗ», підготовленої відповідно до МСФЗ, станом на 31 грудня 2018 року за рік, що закінчується на цю дату.

3.7. Строк виконання робіт, а саме, надання звіту незалежного аудитора до 31.03.2019 року.

3.8. Гранична вартість послуг з аудиту фінансової звітності Товариства обмежена фінансовим планом АТ «ОПЗ» на 2019 рік та складає 2 150,0 тис грн (з ПДВ).