2 січня 2019 р.

ПРОТОКОЛ № 61 позачергового засідання Правління публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод"

м. Южне 11:00 27 грудня 2018р.


Присутні члени Правління:

1) Назаренко Сергій Миколайович - т.в.о. Голови Правління-директора

2) Журавльов Сергій Володимирович - заступник Голови Правління

3) Вакеряк Володимир Ярославович - заступник Голови Правління

4) Лісовський Леонід Васильович


Відсутні:

1) Щуріков Микола Олександрович - Перший заступник Голови Правління

2) Федорова Людмила Іванівна

3) Сербіна Тетяна Володимирівна


Кворум досягнуто. Засідання є правоможним.


Присутні:

1) Гришко Валерій Олексійович -корпоративний секретар

2) Кімінчіджі Степан Іванович - заступник директора з соціальних та зовнішньоекономічних питань

3) Севастьянов Валерій Миколайович - заступник директора з транспорту та режиму

4) Дрібноход Володимир Якович - голова профспілкового комітету

5) керівники структурних підрозділів за списком, що додається.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про звернення до Наглядової ради товариства з вимогою про скликання засідання для прийняття рішень про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття

невідкладних заходів щодо виводу публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» з кризової ситуації.


З питання порядку денного:

Слухали:

1. Заступника Голови Правління, заступника директора з економіки та фінансів Вакеряка В.Я. про необхідність звернення до Наглядової ради за сприянням щодо звернення до Кабінету Міністрів України про вжиття невідкладних заходів щодо виводу публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» з кризової ситуації або прийняття рішення про консервацію основних фондів публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (надалі - АТ «ОПЗ»).

Протягом 2018 року АТ «ОПЗ» працювало неритмічно, з зупинками виробничих потужностей внаслідок відсутності стабільного джерела постачання основної сировини - природного газу. З початку 2018 року по поточний час виробничі потужності заводу були завантажені лише у період лютий-квітень 2018 р. на умовах постачання давальницької сировини. Внаслідок відсутності постачання природного газу з вини постачальника - ТОВ "ВЕК" 30.04.2018 р. АТ «ОПЗ» було вимушено зупинити виробничі потужності. У поточний час потужності АТ «ОПЗ» з виробництва аміаку та карбаміду зупинені.

Для відновлення виробництва протягом червня-грудня 2018 року Правління АТ "ОПЗ" неодноразово приймало рішення про проведення відбору компаній щодо взаємної співпраці з АТ «ОПЗ» у сфері переробки давальницького природного газу на виробничих потужностях заводу.

За підсумками проведених відборів Правління АТ "ОПЗ" приймало рішення про визнання переможців відбору компаній щодо взаємної співпраці з AT «ОПЗ» у сфері переробки давальницького природного газу на виробничих потужностях заводу, зокрема ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ", ТОВ «Енергетичний еквівалент», ETFX UK GROUP LLC (Оман), та укладання з ними договорів про переробку давальницької сировини.

Протягом зазначеного часу з зазначеними контрагентами проводилися перемовини щодо укладання договорів про переробку давальницької сировини та здійснення ними умов відбору, спрямованих на запуск виробничих потужностей заводу.

Проте станом на 11:00 27.12.2018 р. з незалежних від AT «ОПЗ» причин умови, передбачені відбором, з боку зазначених компаній не виконані, AT «ОПЗ» й досі не працює.

Так, станом на 27.12.2018 р. заборгованість з виплати заробітної плати за листопад 2018 р. (з нарахуваннями) склала 30,0 млн грн. Заборгованість зі сплати податків (у т.ч. податок на землю) - 6,2 млн грн. Заборгованість за постачання природного газу (з урахуванням транспортування та без урахування фінансових санкцій) склала 7 561,7 млн грн (у т.ч. прострочена заборгованість). Заборгованість зі сплати за постачання електроенергії у листопаді 2018 р. склала 8,5 млн грн. Загальна заборгованість підприємства станом на 27.12.2018 р. складає 7 692,6 млн грн, у т.ч. поточна заборгованість - 130,9 млн грн.

Чисельність працівників, що звільнилися за власним бажанням протягом 2018 року, склала 564 особи.

Єдиним крупним джерелом надходження обігових коштів є доходи від надання ДП "Укрхімтрансаміак" послуг з прийому, захолоджування, зберігання та відвантаження на морські судна рідкого аміаку російського походження, що надходить аміакопроводом. Але цих коштів замало для підтримки всього заводу. Розрахунковий дефіцит обігових коштів за умови відвантаження 200 тис т аміаку складатиме 55 млн грн. При цьому фактичний обсяг відвантаження наприклад у листопаді поточного року значно нижчий - 85,9 тис т.

У свою чергу невиплата заробітної плати призводить до кадрового голоду, неможливості здійснення нормальної розстановки персоналу. Взагалі відсутність необхідного персоналу та необхідних матеріальних ресурсів може призвести до необхідності повної зупинки заводу та консервації устаткування. Але навіть при повній зупинці підприємству необхідні відповідні кошти у розмірі приблизно 92 - 100 млн грн на місяць для забезпечення операційних витрат на забезпечення безпечного режиму утримання устаткування таохорону об'єктів заводу.

Таким чином, у зв’язку з тривалим простоєм виробничих потужностей і необхідністю нести витрати, пов’язані з утриманням виробничого устаткування в робочому, безпечному стані, нарахуванням та виплатою робочому персоналу заробітної плати та сплати обов’язкових платежів до бюджету, дефіцит обігових коштів продовжує поглиблюватись. У зв’язку з кризовою ситуацією, що склалася в товаристві, 27.11.2018 р. Правління AT «ОПЗ» прийняло рішення про запровадження в товаристві заходів, спрямованих на економію обігових коштів та зниження витрат підприємства (протокол № 57), та видало відповідний наказ.

Як показав досвід роботи за договорами з переробки давальницького природного газу така робота дозволяє забезпечити фінансування підприємства, своєчасну виплату заробітної плати та сплату обов’язкових платежів та зборів, а також здійснювати прибуткову діяльність.

Одним із шляхів виведення підприємства з кризи є звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення повернення AT «ОПЗ» згідно з п.п. 17.1.10 ст. 17 та ст. 43 діючого Податкового кодексу України переплати з податку на прибуток в розмірі 489,8 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії та сплату податкових зобов’язань.

Також виведення АТ «ОПЗ» з кризового стану можливе за умови залучення стабілізаційного кредиту у сумі 500 млн грн для покращення стану обігових коштів заводу та підготовки підприємства до пуску, що, в свою чергу, дозволить залучити реальних та стабільних постачальників давальницької сировини, у т.ч. іноземних. З огляду на зазначене виникає необхідність звернення до Наглядової ради за сприянням щодо звернення до Кабінету Міністрів України про вжиття невідкладних заходів щодо виводу AT «ОПЗ» з кризової ситуації.

2. Заступника Голови Правління, головного інженера Журавльова С.В. з інформацією про те, що надання ДП "Укрхімтрансаміак" послуг з прийому,захолоджування, зберігання та відвантаження на морські судна рідкого аміаку російського походження, що надходить аміакопроводом, здійснюється за договорами, укладеними з ДП "Укрхімтрансаміак".

Протягом 2018 року виробнича діяльність AT «ОПЗ» була зосереджена на перевантаженні аміаку не лише з лютого по квітень. Були задіяні виробничі потужності звиробництва аміаку і карбаміду.

Додатково до цього для забезпечення технологічної, промислової та екологічної безпеки задіяні та функціонують системи контролю стану навколишнього природного середовища, акустико-емісійного контролю ізотермічних сховищ та трубопроводів й судин під тиском, систем аварійного оповіщення, автоматична система комп’ютерного моделювання, прогнозування та керування при аваріях, захисні споруди з резервним центром керування на випадок аварії. Також забезпечується функціонування підрозділів пожежо-, аварійно-рятувального загонів. Неритмічна робота підприємства та особливо затримка заробітної плати призводить до різкого відтоку висококваліфікованих кадрів та ставить під загрозу безпечне функціонування AT«ОПЗ».

З огляду на зазначене для забезпечення технологічної, промислової та екологічної безпеки необхідно вжити невідкладні заходи щодо виводу AT «ОПЗ» з кризової ситуації.

Одними з ефективних шляхів виводу AT «ОПЗ» з кризи є прийняття Кабінетом Міністрів України рішень щодо забезпечення повернення AT «ОПЗ» згідно з п.п. 17.1.10 ст. 17 та  ст. 43 діючого Податкового кодексу України переплати з податку на прибуток в розмірі 489,8 млн грн та щодо залучення стабілізаційного кредиту у сумі 500 млн грн, що дозволить покращити стан обігових коштів заводу, сприятиме його запуску та дозволить підвищити його інвестиційну привабливість на завершальній стадії приватизації AT «ОПЗ».

Голосували: «За» -4 особи; «Проти» - -_ осіб; «Утримався» - _  осіб.


ВИРІШИЛИ:

З метою виводу AT «ОПЗ» з кризової ситуації звернутися у відповідності до підпункту З пункту 17.11 Статуту AT "ОПЗ" до Наглядової ради з вимогою проведення до 10.01.2019 р. виїзного засідання на території AT «ОПЗ» для прийняття рішень:

1. Про звернення до Кабінету Міністрів України для прийняття ним рішення щодо забезпечення повернення AT «ОПЗ» згідно з п.п. 17.1.10 ст. 17 та ст. 43 діючого Податкового кодексу України переплати з податку на прибуток в розмірі 489,8 млн грн.

2. Про звернення до Кабінету Міністрів України для прийняття ним рішення щодо залучення стабілізаційного кредиту у сумі 500 млн грн, що дозволить покращити стан обігових коштів AT  «ОПЗ», сприятиме його запуску та дозволить підвищити інвестиційну привабливість АТ «ОПЗ» на завершальній стадії його приватизації.


Не прийняття цих рішень загрожує аварійною, неконтрольованою зупинкою діяльності підприємства, що може призвести до техногенної та екологічної катастрофи вОдеському регіоні, яка завдасть шкоди здоров'ю та життю понад сотням тисяч жителів Одеського регіону.


 

Т.в.о. ГоловиПравління-директора у/ * / С.М.Назаренко

Заступник ГоловиПравління

 


Додаток до протоколу Правління від 27.12.2018№61


Список присутніх на засіданні Правління АТ "ОПЗ" від 27.12.2018 р.

П.I.Б. Підрозділ
1 Шамарін Олександр Євгенович Відділ ОП и ТЕБ
2 Волошин Юрій Григорович ГПСО-1
3 Коба Ігор Степанович Цех з виробництва аміаку
4 Голубніченко Андрій Дмитрович Цех з виробництва карбаміду
5 Васильєв Олександр Семенович Цех з перевантаження аміаку
6 Журбік Дмитро Васильович Цех з перевантаження карбаміду
7 Льовшин Володимир Сергійович Цех водообробки
8 Візіряко Андрій Володимирович К отельний цех
9 Сандалюк Юрій Станіславович Залізничний цех
10 Зелінський Костянтин Костянтинович Автотранспортний цех
11 Олійник Сергій Володимирович Електроцех
12 Скрипник Олександр Михайлович ЦКОМ
13 Герасименко Олег Васильович Ремонтний цех
14 Назаренко Вадим Геннадійович Ремонтно-будівельний цех
15 Лапченко Сергій Володимирович Цех КІПіА
16 Горін Едуард Вячеславович ВГРЗ
17 Тарасов Олексій Іванович ЦООТ
18 КривченкоІгор Борисович ЦПО
19 Конденко Інна Федорівна КОШТ
20 Дубовцева Оксана Леонідівна КВАСУ
21 Пеліхов Сергій Валентинович ВТК
22 Волошин Дмитро Васильович ВКіТН
23 Малащук Наталля Олександрівна Медичний центр
24 Ободовський Борис Михайлович ВТНіД
25 Савченко Олена Костянтинівна ЛНКіТД
26 Чичильницький Игор Олександрович Відділ збуту
27 Ройбу Андрій Іванович ВМТП
28 Плюта Володимир Іванович Відділ з імпорту
29 Ясененко Валерій Миколайович Внутризаводський загін охорони
30 Буртненко Юрий Сергеевич Відділ будівництва та нагляду
31 Філіппов Дмитро Володимирович Головний електрик
32 Краєвський Володимир Миколайович Головний механік
33 Иолкін Артур Олександрович Заступник головного інженера
34 Ячиновська Юлія Михайлівна Фінансовий відділ
35 Богданов Алексей Семенович Відділ економіки
36 Бойко Валентина Іванівна Адміністративний відділ