повернутися до списку тендерів


71632 Послуги з неруйнівних випробувань (Технічний огляд та експертне обстеження в цехах АТ «ОПЗ»)_1


Тендерні документи:

   Взяти участь

Натисніть «Взяти участь», щоб отримати документи в зручному форматі для заповнення і редагування.


Номер:
062 / ВТНіД
Предмет закупівлі:
71632 Послуги з неруйнівних випробувань (Технічний огляд та експертне обстеження в цехах АТ «ОПЗ»)_1
Дата оголошення торгів:
4 травня 2020 р.
Дата торгів / Час розкриття:
26 травня 2020 р.  (10:00)
Термін подачі документів:
26 травня 2020 р.  (09:00)
Процедура торгів:
Відкриті торги
Очікувана вартість:
Необхідність забезпечення:
Розширений опис предмета закупівлі:
Послуги з неруйнівних випробовувань, 2020 р.

I. Вимоги до Виконавця робіт.
1. Наявність Дозволу Держгірпромнагляду (Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки: технічний огляд, випробування, технічне діагностування (експертне обстеження) технологічного устаткування хімічної промисловості, посудин, трубопроводів пари та гарячої води, виконання робіт у замкненому просторі та на висоті за допомогою механічних підіймачів.
2. Необхідний досвід виконання робіт з обстеження обладнання на підприємствах з ви-роб-ництва мінеральних добрив.
3. Підприємство повинно мати статус уповноваженої організації, або мати акредитацію НААУ по ДСТУ EN ISO 17020 (по типу А).
4. Перевага надається організаціям, що мають фахівців в галузі механіки руйнування, роз-рахунків на міцність та довговічність, корозійних та металографічних досліджень, інтерпретації результатів неруйнівного контролю та механічних випробувань.
5. Виконавець повинен надати:
– інформацію про кваліфікацію спеціалістів, що виконують обстеження (наявність спеці-алістів ІІІ рівня з неруйнівного контролю);

ІІ. Вимоги до технічного забезпечення при проведенні робіт.
Виконавець повинен мати в своєму розпорядженні комплект власних засобів для якісного виконання робіт, лабораторну базу, а також самостійно готувати поверхню метала для здійс-нен-ня контролю та необхідних вимірів.

ІІІ. Об'єми робіт.
1. Технічний огляд.
2. Експертне обстеження технологічного устаткування.
3. Розрахунки на міцність та визначення ресурсу подальшої експлуатації.
4. Складання технічного звіту: по кожній позиції потрібно надати Замовнику звіт у двох примірниках.
5. Оформлення технічної документації.

IV. Вимоги до організації з виконання робіт.
1. Замовник залишає за собою право коректування обсягів робіт у відповідності до виробни-чої необхідності.
2. Режим роботи – п'ятиденний, в одну робочу зміну.
3. Контроль якості здійснюється фахівцями відділу технічного нагляду і діагностики заводу, зокрема із застосуванням технічних засобів.
4. Замовник залишає за собою право зменшити обсяги або припинити виконання робіт за до-говором на будь-якому етапі, попередивши Підрядника за 20 календарних днів.


Перелік робіт з проведення технічного огляду, експертного обстеження
(технічного діагностування) устаткування і виконання
перевірочних розрахунків на міцність посудин, апаратів і трубопроводів.


Ч. ч. Найменування видів робіт та обладнання, об’єми робіт Обґрунтування
Цех з виробництва аміаку, агрегат № 1
1 Дослідження стану опорно-підвісної системи трубопроводу «Пар-100» з видачею рекомендацій по її оптимізації. З ініціативи Замовника, тривалість експлуатації
Цех з виробництва аміаку, агрегат № 2
2 Експертне обстеження і позачерговий технічний огляд посудин і
апаратів, що працюють під тиском – 40 одиниць. Відповідно до графіка, вимога Правил
3 Експертне обстеження технологічних трубопроводів – 35 оди-ниць. Відповідно до графіка, вимога Правил
4 Експертне обстеження і позачерговий технічний огляд паропроводів і обладнання системи пароутворення – 6 одиниць. Відповідно до графіка, відповідно до висновків
5 Експертне обстеження підігрівачів пароповітряної і парогазової
суміші – 2 одиниці. Відповідно до графіка, відповідно до висновків

Інженер з питань закупівель:
Курницкая Елена Николаевна
Телефон:
758-63-05
Технічний спеціаліст:
Ободовський Борис Михайлович. Начальник відділу. (048) 758-60-43
E-мейл: